Abstract world

Översätt Drupal och dela med dig av översättningarna

Drupal är ett kraftfullt verktyg som kan driva den enklaste blogg till den mest avancerade webbplats med tusentals användare och hundratusentals sidor med information. Att dessutom kunna få hela systemet på vilket språk som helst (med brasklapp för rövarspråket, esperanto och knoparmoj) gör att det får plus i kanten från många kunder. Skulle det vara så att vissa delar av systemet inte finns översatt så går det lätt att lägga till en översättning för just det man stört sig på, och med några enkla medel och ett konto på Drupals webbplats så är det otroligt enkelt att dela med sig av översättningarna så det kan komma andra, och en själv, tillgodo.

Här följer en guide som steg för steg visar hur man konfigurerar sin Drupal-webbplats så man automatiskt skickar översättningar till den stora servern som har hand om översättningar för Drupal.

För de som söker information i hur man hanterar översättningar av redaktionellt innehåll i Drupal får jag göra er besvikna, den här guiden handlar om hur man översätter gränssnittet - menyer, hjälptexter, dialogrutor och så vidare.

Från engelska till svenska i Drupals gränssnitt

I grunddistributionen av Drupal är installationen på engelska och i exemplet nedan har jag gjort klart installationen med engelska som gränssnittets standardspråk. Jag har inga extra-moduler utan det är bokstavligen out-of-the-box. Vi börjar vår resa när all grundinformation (epostadress till administratören, vad webbplatsen heter, etc) är klar och du står inför en ny webbplats utan något innehåll. Alla menyer och dialogrutor är på engelska och det första vi ska göra är att möjliggöra för systemet att byta språk till, i vårt fall, svenska och ladda ner redan befintliga och godkända översättningar.

För att överhuvudtaget kunna möjliggöra att ha svenska i systemet måste man aktivera en modul (små extraprogram/plugins som ger ny funktionalitet eller bygger ut andra modulers funktionalitet) som heter Locale. För att göra det klickar du på Modules i huvudmenyn.

Bild
Skärmdump från Drupals administrationsgränssnitt

Scrolla ner i modullistan tills du hittar modulen Locale, bocka i att du vill aktivera den och klicka sedan på knappen märkt Save configuration längst ner på sidan.

Bild
Skärmdump från Drupals administrationsgränssnitt

Nu har vi möjliggjort att ha andra språk och nästa steg är att välja vilket eller vilka språk vi vill aktivera, i vårt fall är det så klart svenska.
Börja med att klicka dig in på Configuration i huvudmenyn.

Bild
Skärmdump från Drupals administrationsgränssnitt

På Configurations-sidan som du kommer till scrollar du så långt ner på sidan du kan och letar upp sektioner för REGIONAL AND LANGUAGE. Klicka på länken för Languages. Klicka på den blåa textlänken märkt + Add language.
Under fliken PREDEFINED LANGUAGE letar du upp Swedish (Svenska) och väljer det. Avsluta med att klicka på knappen märkt Add language.

Bild
Skärmdump från Drupals administrationsgränssnitt

Systemet har nu lagt till svenska, men vi måste också välja att svenska ska vara standard. I listan över aktiverade språk väljer du att Swedish ska vara standard-språket.

Bild
Skärmdump från Drupals administrationsgränssnitt

När du klickat på Save configuration har, om allt gått bra och solen skiner (nja, kanske inte), standardspråket ändrats till svenska. Dock är kanske inte allt översatt till svenska, och du skulle börja lägga till andra moduler som du vill bygga ut din Drupal-installation med, så är det ett himla jobb att översätta allt från engelska till svenska. Lyckligtvis har vi Drupal-communityn i ryggen, med hundratals om inte tusentals som hjälper till att översätta allt i Drupals kärna och enstaka moduler till svenska. Och tack vare modulen Localization update är det en barnlek att fixa så att så mycket som möjligt blir ändrat till svenska.

Automatiska uppdateringar

Ladda hem senaste versionen (i mitt fall blir det 7.x-1.0-beta3) av modulen och lägg den i mappstrukturen i din Drupal-installation så att den hamnar i sites/all/modules/l10n_update, d.v.s. lägg modulen i mappen modules enligt Drupals normer.

Klicka sedan på Moduler i huvudmenyn och leta upp Localization Update i modullistan, kryssa i att du vill aktivera den och klicka på Spara inställningar.

Bild
Skärmdump från Drupals administrationsgränssnitt

När du nu har aktiverat den så kommer en ny flik att dyka upp på ett ställe vi varit inne på förut - REGIONAL AND LANGUAGE eller LOKALT OCH SPRÅK som det heter nu när vi har svenska tillgängligt. Så surfa dit och leta upp fliken som heter Uppdatera.

Bild
Skärmdump från Drupals administrationsgränssnitt

Här är inte så mycket att fundera på, om du inte vill stanna upp en stund i livet, utan klicka på knappen märkt Uppdatera översättningar. Drupal kontaktar nu översättningsservern och begär de filer som hör till de moduler som finns installerade. I mitt fall är min installation ganska spartansk, förutom kärnan är det bara Backup and Migrate samt Localization Update som är installerade. Det är därför dessa tre som det efterfrågas översättningar till. De tankas ner och installeras och när allt är klart har vi fått en massa nya översättningar i systemet.

Bild
Skärmdump från Drupals administrationsgränssnitt

Slutresultatet kan då se ut så här:

Bild
Skärmdump från Drupals administrationsgränssnitt

Localization Update gör också en koll så fort du installerar nya moduler och ser till att det laddas ner översättningsfiler för den nya modulen. Inte illa, va?

Att översätta gränssnittet på ett smidigt sätt

Att få automatiska uppdateringar på det här sättet är ju toppenbra, men för att du ska få lite karma i ditt liv så kan du hjälpa till med att skicka in nya översättningar, antingen om du hittar något i Drupals kärna som saknar en svensk översättning, eller om du stöter på något engelskt i en modul du har lagt till.

Det finns naturligtvis en modul som gör detta till ett väldigt enkelt dagsgöra. Localization client lägger till en flik längst ner i din Drupalinstallation som du lätt kan komma åt och översätta sådant du stöter på i ditt dagliga arbete.

 

Bild
Skärmdump från Drupals administrationsgränssnitt

Ladda ner modulen och placera den på rätt ställe i din drupal-installation enligt normerna vi redan berört tidigare, klicka på Moduler i huvudmenyn, leta upp Localization Client i modullistan och kryssa för att du vill aktivera den. Spara inställningarna och du är sedan redo för nästa steg.

Vad man ska veta om är att Localization Client fungerar dåligt med det så kallade overlay-lagret i Drupal 7, av strukturella skäl, så vill man använda sig av den här lösningen får man klara sig utan det lite häftiga administrationslagret. Det stänger du av genom att klicka på Moduler, leta upp den aktiverade modulen Overlay i listan och bocka ur den samt spara inställningarna.

Nu har du fixat så att du på ett enkelt sätt kan översätta ord och meningar (strängar) i systemets gränssnitt. Genom att klicka på ÖVERSÄTT TEXT nere i högra hörnet i webbläsaren får du upp en dialogruta där det listas vilka översättningsbara strängar som finns på den aktuella sidan. Med andra ord, om du skulle hitta något engelskt på en sida kan du snabbt få upp en funktion där du kan översätta det till svenska och låta det sparas i din lokala Drupal-installation.

Bild
Skärmdump från Drupals administrationsgränssnitt

I exemplet nedan har vi installerat modulen Module Filter (som hjälper till att göra modulsidan lite mer överskådlig), och just den saknar en svensk översättning på vissa av strängarna i modulkoden. Du kan då leta upp de strängarna i listan till vänster (eller söka i rutan längst ner till vänster) för att få fram de aktuella strängarna man vill översätta.

Bild
Skärmdump från Drupals administrationsgränssnitt

I den högra rutan kan du skriva i vad du vill att det ska heta på svenska och klicka på Spara översättning. Din översättning sparas nu i databasen tillhörande din lokala Drupal-installation och alla som är inne och roddar runt i det administrativa gränssnittet kommer att få dessa strängar på svenska i fortsättningen. Vi vill ju också kunna dela med oss av vårt arbete. Vi vill att våra förslag ska komma alla som använder Drupal till godo och där är vårt nästa steg.

Att ge tillbaka till communityt

Med overlay-lagret avstängt och modulen Localization Client aktiverad behöver man göra några andra inställningar för att det ska fungera. De första inställningarna ska dock ske på ett annat ställe, nämligen på den centrala servern som har hand om översättningarna i Drupal - Drupal Translations (eller localize.drupal.org som man kan säga i vardagstal).

Du behöver ett konto på Drupal.org, vilket (om du inte redan har ett) du kan skaffa på drupal.org eller localize.drupal.org. När du har ett sådant konto (anmält dig, klickat på länken i epost-meddelandet, loggat in och ändrat ditt lösenord till något bara du kommer ihåg) så kan du även logga in på localize.drupal.org.

Väl inloggad ska du välja vilken grupp du vill översätta till. Det gör du genom att välja grupp längst upp till höger på localize.drupal.org.

Välj (förslagsvis) svenska och klicka på knappen märkt Go there.

Du blir automatiskt godkänd för att gå med i den svenska översättningsgruppen (en del språkgrupper kräver ett personligt godkännande först) och nu kan du vara med och föreslå översättningar. Antingen kan du via localize.drupal.org leta upp det aktuella projektet (Drupal Core eller enstaka modul) du vill översätta strängar i, eller så använder du modulen Localization Client som vi berörde ovan.

Om du vill sköta dina översättningar via webbsidan kan du under fliken Translate hitta och söka upp de strängar som du vill föreslå översättningar till. Vad du ska komma ihåg är att då kan du inte få tillgodo dina föreslagna översättningar i din Drupal-installation förrän de blivit godkända av de svenska moderatorerna på localize.drupal.org och du uppdaterat din installation via modulen Localization Update (som vi gick igenom lite tidigare).

Jag tycker dock att det ska gå så automatiskt det bara går, vilket gör att jag rekommenderar att ställa in i din Drupal-installation så att det automatiskt skickas uppdateringar till localize.drupal.org så fort du översätter något där.

För att kopplingen mellan ditt konto och localize.drupal.org ska ske behöver vi göra ett par saker.

Vi ska börja med att aktivera att vi vill dela med oss av våra översättningar. Det gör vi genom att klicka på Konfiguration och sedan scrolla ner till LOKALT OCH SPRÅK.

Bild
Skärmdump från Drupals administrationsgränssnitt

Klicka på Språk och sedan på fliken för DELNING. Där är det bara att kryssa i Aktivera delning av översättningar med server. Låt adressen för Drupals översättningsserver vara orörd och klicka på Spara inställningar.

Bild
Skärmdump från Drupals administrationsgränssnitt

Vad som har hänt nu, vilket du säkert inte märkt, är att det har dykt upp ett fält på användarsidan i systemet, alltså den sida där du själv kan byta inloggningslösenord och hantera dina uppgifter i din Drupal-installation. Klicka på ditt användarnamn upp till höger i menynlisten, bredvid utloggningsalternativet och välj sedan att redigera din profil. Ganska långt ner på sidan hittar du följande ruta.

Bild
Skärmdump från Drupals administrationsgränssnitt

Om du klickar på länken som går till localize.drupal.org så genereas det en API-nyckel som du sedan kopierar och klistrar in i fältet i din Drupal-installation. Klicka sedan på knappen Spara.
OBS! Du behöver vara inloggad med ditt Drupal-konto i webbläsaren för att det ska genereras en API-nyckel i samband med ditt konto.

Avslutningsvis

Nu är det klart. Varje gång du gör en översättning av gränssnittet i din Drupal-installation så sparas det inte bara lokalt i installationen utan skickas även till översättningsservern och tas om hand av moderatorerna som kollar av mot allehanda språkregler och framför allt mot vad som anses vara god standard i Drupal.

Innan du spinner loss och översätter allt du kommer över rekommenderar jag att du tar lite tid och läser igenom webbsidan "Översättningsguide och ordlista för Drupal" och kanske även slänger ett öga in på sidan för den svenska översättningsgruppen där det ibland kommer upp omröstningar eller småartiklar som kan vara av värde att förkovra sig i.

Det finns också några screencasts som täcker in ungefär samma saker.

Lycka till med dina översättningar!

Den här bloggposten publicerades ursprungligen på Kodameras webbplats.

Lägg till ny kommentar

Begränsad HTML

  • Tillåtna HTML-taggar: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.